top of page

Bij organisatieontwikkeling richt Alluvium zich op het professionaliseren van medewerkers, teams en leidinggevenden en het ontwikkelen van het aanwezig potentieel, in alle lagen van uw organisatie. Organisatieontwikkeling kan plaatsvinden in korte trajecten of in een meer jaren plan.

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkelings-gebieden zijn:

  • Cultuurverandering

  • Professionalisering

  • Samenwerking

  • Besluitvorming

  • Individuele en collectieve processen

bottom of page