top of page

De naam Alluvium betekent het losse materiaal dat als sediment door een rivier is afgezet. Een rivier is alluviaal als hij over zijn eigen afzettingen stroomt, waardoor erosie mogelijk is van materiaal dat elders weer wordt afgezet. Bron: Wikipedia.

Voor mij staat dit voor het leven en de ontwikkeling die je als mens doormaakt. In het leven neem je kennis, ervaringen en je verleden mee, dit vormt ons. Door stromingen in het leven laat je soms zaken achter en neem je nieuwe op. Deze cyclus duurt in mijn ogen je leven lang. Mijn passie is om positief bij te dragen aan deze cyclus zowel op persoonlijk vlak, voor teams en organisaties.

Tieny Boerma, Alluvium, ontwikkeling in beweging

Alluvium, ontwikkeling in beweging heb ik opgericht na jarenlange ervaring in het vakgebied van veranderprocessen, trainen en coachen in de zorg, bedrijfsleven, overheden en binnen het onderwijs.

Het is ontstaan vanuit de  passie voor het in beweging zetten van mensen en deze beweging verankeren in gedrag en vaardigheden. Het combineren van creativiteit, een verrassend werkwijze, humor, samenwerken, indien nodig confrontatie en een gedegen aanpak, kenmerkt mijn werkwijze binnen Alluvium, ontwikkeling in beweging.​

Alluvium, ontwikkeling in beweging

Produkten van Alluvium zijn:

  • Organistieadvies

  • Managementondersteuning

  • Training en coaching

 

Alluvium is werkzaam in:
 

  • Onderwijs

  • Gezondheidszorg

  • Overheid

  • Bedrijfsleven

bottom of page